Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg