Приемно време на Главния архитект на община Аксаково

   
СЪОБЩЕНИЕ
             Общинска администрация при община Аксаково, област Варна, съобщава, че  приемното време на Главния архитект на Община Аксаково  е всеки вторник от 08:30 до 16:30ч.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ      
 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg