Заповед 776 - Определяне помещение за работа на назначената СИК с №030200034


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg