Отчети 2019г.


Отчет месец януари 2019 - 15.02.2019г.

Отчет месец февруари 2019 - 15.03.2019г.
Отчет месец март 2019 - 15.04.2019г.


Отчет месец април 2019 - 17.05.2019г.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg