Отчети 2019г.


Отчет месец януари 2019 - 15.02.2019г.

Отчет месец февруари 2019 - 15.03.2019г.
Отчет месец март 2019 - 15.04.2019г.


Отчет месец април 2019 - 17.05.2019г.

Отчет месец май 2019 -
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди стредства
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА
Отчет месец юни 2019 - 25.07.2019г.Отчет месец юли 2019 -
 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди стредства
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ
 • Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА


Отчет месец август 2019 - 17.09.2019Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg