График за събиране и транспортиране на битови отпадъци за месец август 2018г
ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА
 АВГУСТ 2018 г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТИ

1.

гр. Аксаково

Имоти в строит. граници

Контейнери тип „Бобър” - ежедневно

Кофи тип „Мева” - всяка сряда

Имоти в СО „Янчова поляна” и „Терасите”

Контейнери тип „Бобър” – понеделник, сряда и петък

 

2.

гр. Игнатиево: 

І район - вкл. ул. „Здравец” до изхода на гр. Игнатиево посока с. Слънчево

 

02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30

ІІ район – вкл. м-ст „Старите лозя”, ул. от входа на гр. Игнатиево посока гр. Аксаково до ул. „Здравец”     

 

03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31

3.

с. Генерал Кантарджиево            

06, 13, 20, 24, 30

4.

с. Кичево                                                        

02, 07, 12, 18, 23, 28

5.

с. Осеново                                                      

04, 08, 14, 21, 27, 31

6.

СО към с. Кичево и с. Осеново          

04, 08, 14, 20, 24, 27, 31

7.

с. Долище                                                  

02, 09, 16, 23, 31

8.

с. Климентово                           

06, 13, 20, 24, 30

9.

с. Орешак, вкл. СО „Студен   кладенец”                                      

06, 13, 20, 24, 30

10.

с. Куманово                                                  

02, 09, 16, 21, 28

11.

с. Въглен                                                    

04, 08, 14, 21, 27

12.

с. Яребична                                                 

06, 13, 18, 23, 30

13.

с. Новаково                                   

01, 09, 16, 25

14.

с. Изворско                                              

01, 07, 12, 18, 25                              

15.

с. Доброглед,  вкл. СО „Доброгледски лозя”                 

05, 11, 17, 22, 29

16.

с. Слънчево                                       

05, 11, 17, 22, 29                              

17.

с. Припек                                     

05, 11, 17, 22, 29                              

18.

с. Любен Каравелово                 

03, 10, 19, 26

19.

с. Засмяно                                                  

03, 10, 19, 26

20.

с. Водица

03, 10, 19, 26

21.

с. Зорница

03, 10, 19, 26

22.

с. Ботево                                                   

01, 09, 16, 25

23.

с. Радево

01, 09, 16, 25

24.

с. Крумово

01, 09, 16, 25Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg