Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg