Отчети 2018г.
Отчет месец януари 2018 - 14.02.2018г.Отчет месец февруари 2018 - 14.02.2018г.
Отчет месец март 2018 - 27.04.2018г.
Отчет месец април 2018 - 8.05.2018г.Отчет месец май 2018 - 15.06.2018г.Отчет месец юни 2018 - 16.07.2018г.Отчет месец юли 2018 - 13.08.2018г.Отчет месец август 2018 - 14.09.2018г.Отчет месец септември 2018 - 12.10.2018г.
Отчет месец октомври 2018 - 14.11.2018г.
Отчет месец нoември 2018 - 13.12.2018г.Отчет месец декември 2018 - 17.01.2019г.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg