Отчети 2018г.
Отчет месец януари 2018 - 14.02.2018г.Отчет месец февруари 2018 - 14.02.2018г.
Отчет месец март 2018 - 27.04.2018г.
Отчет месец април 2018 - 8.05.2018г.Отчет месец май 2018 - 15.06.2018г.


Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg