Бюджет на Община Акскаово за 2018г.
12.02.2018г.

Бюджет училища 2018г.Бюджет за 2018г. на ОСПОХ ДСПФормули за разпределение на средствата във функция ОбразованиеТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg