Заповед №679 от 31.10.2016г. - Изменение и допълнение на Заповед №678 от 28.10.2016г.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg