Тримесечни отчети 2017

І-во тримесечие - 11.05.2017г.




II -ро тримесечие - 26.07.2017




III -то тримесечие - 30.10.2017








Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg