Отчети 2017г.

Отчет месец януари 2017 - 23.02.2017г.Отчет месец февруари 2017 - 23.03.2017г.Отчет месец март  2017 - 27.04.2017г.Отчет месец април  2017 - 12.05.2017г.
Отчет месец май  2017 - 13.06.2017г.Отчет месец юни  2017 - 26.07.2017г.
Отчет месец юли  2017 - 11.08.2017г.Отчет месец август  2017 - 11.09.2017г.


Отчет месец септември  2017 - 10.10.2017г.
Отчет месец октомври  2017 - 15.11.2017г.


Отчет месец ноември  2017 - 20.12.2017г.
Отчет месец декември  2017 - 17.01.2018г.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg