Заповед на Кмета на oбщина Аксаково за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на oбщина Аксаково
http://77.71.15.34/assets/Izbori%202011/zap.%20izb.%20spisaci.pdf
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg