Избирателен списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011г.
http://77.71.15.34/assets/Izbori%202011/fsppr_03-02-00-000.txt
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg