Състав на общински съвет

Съставът на Общински съвет – Аксаково се състои от:

 1. Светлана  Добрева
 2. Любомир  Николов
 3. Йордан  Йорданов
 4. Даниела  Тодорова
 5. Маргарита  Калчева – Шабанова
 6. Киро  Михов
 7. Христо  Атанасов
 8. Петър Борисов Недков
 9. Марина  Семова   
 10. Кирил  Янакиев
 11. Стайко Димитров
 12. Тинко  Демиров
 13. Марияна  Хайдутова
 14. Станчо  Станев
 15. Георги  Митев
 16. Миролюб  Бобев
 17. Димитър  Димитров

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg