Седалище и адрес

 

Данни за кореспонденция:
     
        Община Аксаково
      гр. Аксаково,  9154,
     ул. “Г. Петлешев” № 58 б


Телефонна централа за връзка с администрацията
 
Тел.  052 / 76 20 66
Факс 052 / 76 32 93


Email: aksakovo@mail.orbitel.bg

 

 

 

 

 

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg