Транспорт 

Пътната мрежа в Община Аксаково обхваща 23 населени места с обща дължина около 192км. Някои от трасетата са ремонтирани или цялостно ново-изградени с помощта на Европейски фондове отпуснати по проекти инициирани от администрацията на самата Община. В резултатна тесните пътни артерии, автомобилния и градският транспорт в Община Аксаково е добре развит и успешно поддържа връзките между Варна и останалите населени места в Общината. Конкретни автобусни линии, които се осъществяват ежедневно са следните:

 

 МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 

РАЗПИСАНИЕ

№ 24

КУМАНОВО - ВАРНА

 ИЗТЕГЛЕИ

 

№ 25

ВЪГЛЕН - ВАРНА

 ДЕЛНИК

 ПРАЗНИК

№ 26

КИЧЕВО - ВАРНА

 ИЗТЕГЛИ

 

№ 27

ОРЕШАК - ВАРНА

ИЗТЕГЛИ

 

№ 28

ОСЕНОВО - ВАРНА

 

 ИЗТЕГЛИ

№ 33

Г.КАНТАРДЖИЕВО - ВАРНА

 ДЕЛНИК

 НЕДЕЛЯ

 

№ 35

НОВАКОВО/ДОЛИЩЕ - ВАРНА

 ИЗТЕГЛИ

 

№ 43

СЛЪНЧЕВО - ВАРНА

 ДЕЛНИК

 ПРАЗНИК

№ 49

ИГНАТИЕВО/ДОБРОГЛЕД - ВАРНА

 ДЕЛНИК

 ПРАЗНИК

№ 52

БОТЕВО - ВАРНА

 ЛЯТНО

 ЗИМНО

№ 54

ЗАСМЯНОВО - ВАРНА

ДЕЛНИК

ПРАЗНИК

121

АКСАКОВО - ВАРНА

ДЕЛНИК

 ПРАЗНИК

№ 409

АКСАКОВО – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

 ЛЯТНО

ЗИМНО - ДЕЛНИК

ЗИМНО - ПРАЗНИК


 

          

Община Аксаково притежава благоприятно разположение, което включва в нейните ресурси и международното летище Варна – изградено върху землищата на общините Аксаково и Варна.   Разположено е на 2.5 км югоизточно от най-близките жилищни зони на гр. Аксаково и на 7км от Морската столица. Изпълнява национални и международни полети, а стратегическата му позиция гарантира сериозно количество чартърен пътнически трафик през летния сезон и го прави надежден партньор за развитието на редовни линии с Будапеща, Москва, Лондон, Виена и Истанбул.Потенциалът на летищния комплекс упражнява силен ефект върху развитието на транспортните мрежи, туризъма и търговията между чуждестранните партньори о т Изток и Запад като врата към Българското Черноморие заедно с южните ни съседи от Бургас.

 

    

 

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg