Работно време

Работно време с граждани

  • Информационен център за обслужване на граждани - от 08:00 до 17:00 часа


Приемни дни

  • Главен архитект - арх. Стоян Петков

Приемно време: Вторник от 09:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 16:00 часа

  • Дирекция "Устройство на теритотията"

Вторник от 09:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 16:00 часа

  • Отдел "Строителен контрол"

Вторник от 09:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 16:00 часа

  • Дирекция ”Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол”

Вторник от 09:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 16:00 часа


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg