Регистър на площадките за предаване на отпадъци

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Аксаково, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3,      т. 14 от Закона за управление на отпадъците може да изтеглите от тук


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg