Справка за задължения и плащания
https://www.aksakovo.net/WSClient/pages/obligation.jsp
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg