Коледен базар и запалване светлините на Kоледната елха
04.12.2018

Съобщение
26.11.2018
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Аксаково се извършват ремонтни дейности на асансьорната уредба по проект „Красива България“. От съображения за сигурност се...

Честит Ден на народните будители!
01.11.2018
На днешния ден - 1 ноември ние отдаваме заслужена почит към всички онези, благодарение на които българската нация е запазил вярата си в духовните ценности,...

Община Аксаково в Брюксел
18.10.2018
Община Аксаково получи специална покана от Програма „Европа за гражданите“ към Европейската комисия да представи своя проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“ в...

Община Аксаково обявява, че има одобрена заявка за 3 работни места по Програма „Старт на кариерата“.
05.10.2018
Работните места са със срок на заетост 9 месеца, разпределени, в следните звена на Община Аксаково по професионално направление и длъжност Отдел/Звено Професионално направление Длъжност, кояте ще бъде...

ЕНЕРГО-ПРО
05.10.2018
Уважаеми съграждани уведомяваме ви, че на 19.10.2018 г. /петък/ от 10:00ч. до 14:00ч. в сградата на НЧ „Просвета – 1905“ гр.Аксаково, ет.1 „ЕНЕРГО – ПРО“ ще има изнесен офис...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова, Денислав Драганов...

Съобщение отдел Местни данъци и такси
06.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Аксаково Ви уведомява, че поради годишно приключване на 2018 г., каса № 2 - „Местни...

Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД, във връзка с транспортното обслужване на населението на Община Аксаково, търси да назначи шофьори и кондуктори
05.12.2018
Фирма „Транстриумф Холдинг“ АД, във връзка с транспортното обслужване на населението на Община Аксаково, търси да назначи: Шофьори: За градски транспорт; За изпълнение на графици. Кандидатите е необходимо да...

Съобщение
30.11.2018
Поради влошените метеорологични условия, автобусни карти за месец декември ще се продават в дните 01, 03 и 04.12.2018 г. между 08, 00 и 17, 00...

Промени в графика на автобусна линия № 121
30.11.2018
От 01.12.2018 г. новият превозвач е фирма „Транстриумф Холдинг“ АД. Предложенията на фирмата за курсовете на линия № 121 е, както следва: Маршрутно разписание на Линия...

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.
03.10.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г. Карти на масивите за ползване на земеделските земи

Съобщение за заседание на ПК на 11.12.2018г.
05.12.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 11.12.2018г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
23.11.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 043/22.11.2018г. на...

Съобщение за заседание на ПК - 15.11.2018г.
08.11.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Съобщение за заседание на ПК -05.11.2018г.
31.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 05.11.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.10.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 041/25.10.2018г. на...

Съобщение за заседание на ПК на 25.10.2018г.
19.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 25.10.2018г. от 11:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
06.12.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди: Заповед №ЗД-62/23.11.2018г. на Директор...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
03.12.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП : подробен устройствен план –...

ОБЯВЛЕНИЕ
15.11.2018
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: план за застрояване...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
02.11.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП : план за регулация и...

Заповед утвърждаване на горскостопански план
12.12.2018
Заповед утвърждаване на горскостопански план

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
12.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Денка Илиева, Марин Димов, Марияна Димова, Иванка Николова, Ивелин Йорданов, Станка Йорданова,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.12.2018
О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост...

ОБЯВЛЕНИЕ
05.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Община Аксаково уведомява лицата Димитричка Станева, Андреана Станева, Кристина Станчева, Светомир Станчев, Стефка Атанасова и Трайко Атанасов, че административната преписка за закупуване на 150...

На основание чл. 26, ал. 2 от АПК
03.12.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от АПК, Община Аксаково обявява на Еленка Христова и Мариела Иванова, че в срок до 18.12.2018г. следва доброволно да...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg