Автобусни карти за месец октомври
21.09.2019
Автобусни карти за месец октомври ще се продават в дните 27.09.2019 г., 28.09.2019 г., 30.09.2019 г., 01.10.2019 г. и 02.10.2019 г. В пункта за продажба на...

Конкурс “ Европа в нашите мечти ”
21.09.2019
Конкурс “ Европа в нашите мечти ” Община Аксаково в партньорство с община Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/, Ожаров Мазовецки /Полша/, Минсерат /Испания/, Виктория /Румъния/...

Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
12.09.2019
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...

Строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково
28.08.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е за съобщаване съдържанието на общ административен акт На основание чл. 72, ал.1 от Административнопроцесуалния...

Автобусни карти за 2019-2020г.
27.08.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища, и студенти редовно обучение, живеещи с постоянен адрес в населените...

Автобусни карти за месец септември
27.08.2019
Автобусни карти за месец септември ще се продават в дните 29.08.2019 г., 30.08.2019 г., 31.08.2019 г., 02.09.2019 г. и 03.09.2019 г. В пункта за продажба на карти...

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Долище, Климентово, Любен Каравелово, Новаково и землището на гр.Игнатиево, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
07.10.2019
ЗАПОВЕД № РД-19-04-205гр. Варна, 01.10.2019 г. Карта с.Долище ЗАПОВЕД № РД-19-04-206 гр. Варна, 01.40.2019г. Карта с.Климентово ЗАПОВЕД № РД-19-04-207 гр. Варна, 01.10.2019г. Карта с.Любен Каравелово ЗАПОВЕД № РД-19-04-208 гр. Варна,...

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Зорница, Кичево и Осеново, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
03.10.2019
ЗАПОВЕД № РД-19-04-118 гр. Варна, 30.09.2019г. Карта с.Зорница ЗАПОВЕД № РД-19-04-119 гр. Варна, 30.09.2019г. Карта с.Кичево ЗАПОВЕД № РД-19-04-120 гр. Варна, 30.09.2019г. Карта с.Осеново

Подбор на служители на длъжност „Домашен помощник”
27.09.2019
О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Домашен помощник” Във връзка с изпълнението на административен договор BG05M9OP001-2.040-014 за...

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-Варна за землищата на селата Ботево и Водица, както и карти на масивите за ползване на земеделските земи
27.09.2019
ЗАПОВЕД № РД-19-04-100 гр. Варна, 26.09.2019г Карта - Ботево ЗАПОВЕД № РД-19-04-101 гр. Варна, 26.09.2019г Карта - Водица

Автобусни карти за учебната 2019 г./2020 г
21.09.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за учебната 2019 г./2020 г. за ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, живеещи...

Да изчистим България заедно
12.09.2019
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че за поредна година Община Аксаково се присъединява към кампания „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 14.09.2019г. (събота) от...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
27.09.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 054/24.09.2019г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК на 12.09.2019г.
05.09.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 12.09.2019г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.08.2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 053/22.08.2019г. на...

Съобщение за заседание на ПК - 15.08.2019г.
09.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 15.08.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване на конфликт на...

Съобщение
31.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ С влязло в сила на сила Решение № 1434/10.07.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 1265/2019г. се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 12, ал....

Съобщение за заседание на ПК - 18.07.2019г.
11.07.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.07.2019г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Уведомление - Людмила Колева
09.10.2019
На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от АПК уведомявам: Людмила Атанасова Колева Постоянен адрес: гр. Димитровград, общ. Димитровград,...

Съобщение
07.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
07.10.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменението на действащия...

Съобщение
02.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
25.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: план за...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
25.09.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменението на действащия...

Писмо за задължения по разрешение за поставяне на преместваем обект
27.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДОЕВА, Уведомявам Ви, че към дата 23.08.2019 г., във връзка с издадено разрешение № 22/19.06.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес:...

Писмо за задължения по разрешение за поставяне на преместваем обект
27.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДОЕВА, Уведомявам Ви, че към дата 23.08.2019 г., във връзка с издадено разрешение №37/16.07.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: с....

Екологична оценка
27.09.2019
Екологична оценка

Екологична оценка
20.09.2019
Екологична оценка

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
15.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам наследниците на Деспина Николова Наумова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за...

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. I от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам управителя на „Ша Енд Ша Инвестмънт" ЕООД и всички заинтересовани лица, че е започнало административно...

Съобщение за регистрация на кладенци
11.10.2019
Съобщение за регистрация на кладенци

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
30.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
30.09.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
24.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

Инвестиционно предложение
16.09.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.09.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн....

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg