Новини

Общината осигури дезинфектанти за всички блокове в гр. Аксаково
07.04.2020
Община Аксаково осигури средства за дезинфекция за всички жилищни блокове на територията на града.Всеки от 23-те входа в осемте жилищни блока вече е обезпечен с по 10 литра кислородна вода и по 1 литър спирт /96%/, за да се поддържа качествена дезинфекция на общите части на сградите срещу разпространението на коронавирус.Доставката на дезинфектантите е част социалните мерки за защита на населението на общината в условията на извънредното положение заради пандемията от COVID-19.

Гражданите, които се намират в закрити или на открити обществени места, трябва да носят защитна маска
31.03.2020
Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър със Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020г.   С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл. Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.

Съобщение относно плащането на местните данъци и такси
25.03.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,            Във връзка с въведено извънредно положение в Р България и предпазването от заразяване с коронавирус COVID-19, с цел безопасност на гражданите, Община Аксаково Ви призовава плащането на местните данъци и такси за 2020 година да се извършва по безкасов път, а именно:   През дигиталния портфейл iCard/com/. Изтегли мобилното приложение iCard тук; чрез „Български пощи“ ЕАД; във всеки клон на банка „ДСК”; чрез „Изипей“ АД; по банков път по сметка на община Аксаково, както следва:        Банка “ЦКБ” АД BG84 CECB 9790 8432 0105 00 BIC: CECBBGSF КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:   442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 442400 – ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 441400 – ПАТЕНТ 442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ...

Заповед № 192/17.03.2020г.
25.03.2020
З А П О В Е Д   № 192/17.03.2020 г.                                    Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение на територията на страната, Заповед № РД–01–124/13.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването, усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, необходимостта от предприемане на спешни мерки за създаване на организация и контрол за опазване живота и здравето на гражданите,  препоръки на Националния оперативен щаб, оптимизиране на работата на социалните услуги в общността - ЦСРИ и ЦОП в режим на извънредна ситуация, във връзка с моя Заповед № 191/17.03.2020г. и на основание чл.63, ал.4 от Закона за...

Заповед № 191/17.03.2020г. - Предпазни мерки вирус
25.03.2020
З А П О В Е Д   № 191/17.03.2020г.гр. Аксаково     Във връзка с обявеното с Решение  от 13.03.2020г. на Народното събрание на РБ извънредно положение на територията на страната, Заповед № РД–01–124/13.03.2020г. на Министъра на Здравеопазването, усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, необходимостта от предприемане на спешни мерки за създаване на организация и контрол за опазване живота и здравето на гражданите и препоръки на Националния оперативен щаб, и на основание чл.63 от Закона за здравето и чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Н А Р Е Ж Д А М :   І. Изменям своя Заповед №...

Дарителска сметка за борба с коронавируса разкри Община Аксаково
24.03.2020
След запитвания от много граждани и фирми, които имат готовност да направят дарение на средства в подкрепа на мерките срещу разпространяването на коронавируса -за закупуване на предпазни средства, апарати, консумативи, препарати Община Аксаково обявява следната дарителска сметка: Община Аксаково БАНКА – ЦКБ АД IBAN - BG84 CECB 9790 8432 0105 00   ЦКБ АД BIC – CECBBGSFКОД 44 51 00 – ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТАКОД 44 52 00 – ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА Средствата могат да бъдат използвани и за закупуване на препарати за дезинфекция на обществени площи, плащане на хранителни продукти и лекарства за хора, които са под карантина, включително за възрастни хора и хора с увреждания,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.