Новини

Олимпийски игри в гр. Аксаково
20.08.2019
  На 20 август 2019 г.  за втора поредна година се проведоха „Олимпийски игри за всички“ в гр. Аксаково в рамките на проект  „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“, финансиран от Европейската програма ЕРАЗЪМ+ Спорт, който цели да промотира активния начин на живот сред хората на възраст над 60 години, мотивирайки ги да практикуват физически упражнения. Община Аксаково е партньор по проекта на  община Сервейра, Португалия, с която заедно изпълнява втори международен проект към Европейската комисия. В игрите се включиха участници на възраст над 60 години в дисциплините лека атлетика, футбол, волейбол,...

Механизъм лична помощ
19.08.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ Съгласно Закона за личната помощ:  Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. Считано от 05 юли 2019г. е в сила Наредбата № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ....

Празнична програма - 15 години град Аксаково
13.08.2019

Преустановяване отглеждането на свине в обекти тип заден двор в 20 км зона около индустриалните ферми
31.07.2019
Преустановяване отглеждането на свине в обекти тип заден двор в 20 км зона около индустриалните ферми

ПРОЕКТ „ОБОРУДВАНЕ НА ОСП „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ - АКСАКОВО“
31.07.2019
          На 02.07.2019 г.  Община Аксаково подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Оборудване на ОСП „Домашен социален патронаж“ - Аксаково“.          Общата стойност на проекта е 30 000,00 лева с ДДС, като одобрените средства от Фонд „Социална закрила” са в размер на 27 000,00 лeва. Община Аксаково ще участва със собствено финансиране в размер на 3 000,00 лева.         Основна цел на проекта: развитие и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга „домашен социален патронаж”, чрез обновяване на материалната база в кухнята, на ОСП „Домашен социален патронаж“ - Община Аксаково, като...

Автобусни карти за месец август
26.07.2019
Автобусни карти за месец август ще се продават в дните 29.07.2019 г., 30.07.2019 г., 31.07.2019 г.  и  01.08.2019 г. В пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр.Аксаково

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg