ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АСКАКОВО - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АСКАКОВО

- ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ-ПП на ОУПО Аксаково, 2019гЕО към ОУПО Аксаково, ТОМ 1, 2 и 3

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg