Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №133
16.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по издаване на скица  за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама”/„Перчемлията”/, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Стойчо Стойчев, Деян Недков, Мирка Парушева, Николинка Станкова, Красимир Казаков, Петя Бонева, Марина Вителова, Христо Бакърджиев, Мария Бакърджиева, Нели Бакърджиева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство по издаване на скица, която ще послужи за снабдяване с констативен нотариален акт по...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №132
16.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по издаване на скица за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама”/„Перчемлията”/, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Димитър Николов, Мирка Парушева, Николинка Станкова, Красимир Казаков, Петя Бонева, Марина Вителова, Христо Бакърджиев, Мария Бакърджиева, Нели Бакърджиева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство по издаване на скица, която ще послужи за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №276
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Парашкева Тинева и Катина Стоянова, че е издадена заповед № 212 от 25.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково, за обезщетение за невъзстановени площи от стар имот №276 по помощния план към ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”,...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.701
20.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Таня Любенова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 201 от 08.11.2019 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 100 кв.м. придаваема площ към новообразуван...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.373
20.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Георги Георгиев, Атанас Димитров, Йордан Цветков, Катя Георгиева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 206 от 08.11.2019 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ -№510.22
13.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Иванка Желязкова, Стефка Шишкова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 207 от 08.11.2019 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 93 кв.м. придаваема площ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg