Съобщения по чл. 32 от ДОПК

ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА - АУЗД
09.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № ФС33 –  1135/03.07.2018 г.     ДО ЖЕНЯ  ГЕОРГИЕВА     УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ГЕОРГИЕВА,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 169/29.03.2018...

ДИМИТРИНКА ПОПОВА - АУЗД
09.07.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1136/03.07.2018 г.     ДО ДИМИТРИНКА  ПОПОВА     УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПОПОВА,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 199/19.04.2018...

САВ-ТРАВЕЛ ГРУП ООД - АУЗД
27.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1079/27.06.2018 г.           ДО ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “ САВ-ТРАВЕЛ ГРУП”  ООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ВЪЛЧЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

АР ЕС ВИ ПИ СЪРВИСИС ООД - АУЗД
27.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1080/27.06.2018 г.           ДО СЕРГЕЙ  ШЛИССЕР УПРАВИТЕЛ НА   “АР ЕС ВИ ПИ СЪРВИСИС”  ООД     УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ШЛИССЕР,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на...

ИР ИТ ЕООД - АУЗД
27.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1081/27.06.2018 г.           ДО ЕЛИЯХУ   АНАФ УПРАВИТЕЛ НА   “ ИР ИТ”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  АНАФ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

РЕПТЪН ИНВЕСТМЪНТС ООД - АУЗД
27.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1078/27.06.2018 г.           ДО КАЛПАНА ШАХ УПРАВИТЕЛ НА   “ РЕПТЪН ИНВЕСТМЪНТС”  ООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ШАХ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg