Съобщения екология

Решение за предварително изпълнение на становище за ЕО на ПП на ОУП Аксаково
09.03.2020
Решение за предварително изпълнение на становище за ЕО на ПП на ОУП Аксаково

На вниманието на собственици на пчелини, разположени на територията на гр. Аксаково
06.03.2020
СЪОБЩЕНИЕ     На вниманието на собственици на пчелини, разположени на територията на гр. Аксаково     Уведомяваме Ви, че в периода 09.03.-12.03.2020 г. ще се извършва пръскане от КПУ „Съединение 95“, гр. Аксаково на площи засяти с ечемик и пшеница против житни плевели в следните местности на територията на гр. Аксаково: „КЬОР БУНАР“ – масив №38 и №40; „ЕДИ МЕШЕ“ – масив №34; „ТОПРЪКЛЪК“ – масив №№31,32,33; „КАВАЦИТЕ“ – масив №36.   Пръскането ще се извърши с препарат: АКСИАЛ – 80мл./дка с времетраене от 09:00 ч. до 16:00 ч.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО  

Становище по ЕО на ПП на ОУП Аксаково
28.02.2020
Становище по ЕО на ПП на ОУП Аксаково

Съобщение във връзка с Инфлуенца по птиците
10.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с набелязване на мерки за недопускане проникване и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Аксаково, на заседание на общинска епизоотична комисия, проведено на 07.02.2020 г., Ви уведомяваме следното:   Собствениците на обекти за отглеждане на птици на територията на община Аксаково да не отглеждат на открито домашни птици от всички видове и да не допускат излизане на птиците извън дворовете им; Собствениците на птици да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, и да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици...

Съобщение във връзка с Африканска чума по свинете
10.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с набелязване на мерки за недопускане проникване и разпространението на Африканска чума по свинете на територията на община Аксаково на  заседание на общинска епизоотична комисия, проведено на 07.02.2020 г., Ви уведомяваме следното:   Да не се допуска отглеждането на неидентифицирани свине (без ушна марка);  Ловните дружества да предоставят проби на отстреляните свине за обследване за африканска чума на официалния ветеринарен лекар за територията на община Аксаково; Забранени са пазарите за свине.     Общинска Администрация Аксаково  

Съобщение за ползване на водовземно съоръжение
24.01.2020
Съобщение за ползване на водовземно съоръжение

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.