Съобщения по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 на АНТОН ТОДОРОВ - АУЗ
11.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 1441/11.10.2019 г.           ДО АНТОН    ТОДОРОВ       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ТОДОРОВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с №...

Съобщение по чл. 32 на АЛТЕРЖО ЕООД - АУЗ
11.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1440/11.10.2019 г.           ДО ТЕРЪНС    БАРБИЕР УПРАВИТЕЛ НА   “АЛТЕРЖО”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  БАРБИЕР,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения...

ЛУКАДЖИС ДЕВЕЛОПЕРС ООД АУЗД
16.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 681/10.04.2019 г.     ДО ГЕОРГИОС ЛУКАДЖИС УПРАВИТЕЛ НА „ЛУКАДЖИС ДЕВЕЛОПЕРС“ ООД   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ЛУКАДЖИС ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт...

КРАСИМИРА МИЛАНОВА АУЗД
16.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 679/10.04.2019 г.     ДО КРАСИМИРА МИЛАНОВА   УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО МИЛАНОВА ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения...

ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА ЕООД - АУЗД
16.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 743/16.04.2019 г.             ДО ГЕОРГИ  СТРАТИЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  СТРАТИЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

БОЖИЛ КОЛЕВ АУЗД
10.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 689/10.04.2019 г.     ДО БОЖИЛ  КОЛЕВ     УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН КОЛЕВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петлешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Цветана Добрева – Старши експерт - МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg