Съобщения по чл. 32 от ДОПК

СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010 ЕООД - АУЗД
28.02.2020
  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  304/28.02.2020 г.           ДО ГЕОРГИ   ВАСИЛЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010”  ЕООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ВАСИЛЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за...

АТАНАС НИЧЕВ - АУЗ
26.02.2020
  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  292/26.02.2020 г.     ДО АТАНАС    НИЧЕВ       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  НИЧЕВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 603/04.12.2019...

ВЕСКА НЕДЕЛЧЕВА - АУЗ
26.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  291/26.02.2020 г.     ДО ВЕСКА    НЕДЕЛЧЕВА       УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  НЕДЕЛЧЕВА,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 602/04.12.2019...

КАМЕН ДЕМИРОВ - АУЗ
26.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 – 293/26.02.2020 г.     ДО КАМЕН    ДЕМИРОВ         УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ДЕМИРОВ,           Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на задължения с № 604/04.12.2019...

ТРАФАЛГАР ЛЕНД ООД - АУЗД
26.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  290/26.02.2020 г.           ДО БИЖАЛКУМАР ШАХ УПРАВИТЕЛ НА   “ТРАФАЛГАР ЛЕНД”  ООД       УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ШАХ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване на...

БУЛТРАНСПОРТ ГРУП ЕООД - АУЗД
26.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  288/26.02.2020 г.           ДО ЯНКА  МИТЕВА УПРАВИТЕЛ НА   “ БУЛТРАНСПОРТ ГРУП”  ЕООД       УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  МИТЕВА,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ, за връчване на Акт за установяване...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.