Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2012г.

Годишен финансов отчет на община Аксаково за 2012г.

Обяснителна записка

 Изтегли

Баланс

 Изтегли

Отчет ИБСФ

 Изтегли

Бюджет отчет

 Изтегли

 

Одитно становище

 Изтегли

Одитен доклад

 Изтегли

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg