Поддосие по договор 411/19.12.2018 с Амураа - Консерв - 68 ООД към процедура "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски и учебни заведения, Общинско „Социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж” и други организации на бюджетна издръжка в Община Аксаково, по обособени позиции”."
Договор за изпълнение на обособена позиция №2
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:20
Намерен e 1 запис