Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Оферти и документация
Величка Парушева / 25.09.2018 15:55
Пазарни консултации за представяне на индикативни оферти за изпълнение на СМР за обект: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща фурна в сграда за обществено обслужване в УПИ III „за обществено обслужване“, кв.20 по плана на с. Долище, общ. Аксаково“
Величка Парушева / 18.09.2018 16:40

Пазарни консултации за представяне на индикативни оферти за изпълнение на СМР за обект: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща фурна в сграда за обществено обслужване в УПИ III „за обществено обслужване“, кв.20 по плана на с. Долище, общ. Аксаково“

Пазарни консултации за представяне на индикативни оферти за изпълнение на обект: "Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация - Аксаково"
Величка Парушева / 03.09.2018 11:45

Пазарни консултации за представяне на индикативни оферти за изпълнение на обект: "Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация - Аксаково"

Пазарни консултации за представяне на индикативни оферти за изпълнение СМР на обект: „Изграждане на Административна сграда – кметство с читалище в с. Доброглед, общ. Аксаково"
Величка Парушева / 02.08.2018 16:05

Пазарни консултации за представяне на индикативни оферти за изпълнение СМР на обект: „Изграждане на Административна сграда – кметство с читалище в   с. Доброглед, общ. Аксаково"

Пазарни консултации за представяне на индикативна оферта за изпълнение на СМР на обект: "Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица "Илия Димитров" и улица "Здравец""
Катя Илиева / 25.06.2018 14:55

Пазарни консултации за представяне на индикативна оферта за изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица Илия Димитров и улица Здравец

Покана за пазарни консултации за представяне на индикативна оферта за изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“
Катя Илиева / 15.06.2018 14:50

Покана за пазарни консултации за представяне на индикативна оферта за изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“

123Намерени са 23 записа