Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Обявление за приключване на договор
Договаряне без предварително обявление: “Доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково" договор досие
Величка Парушева / 18.01.2019 13:25

Обявление за  приключване на договор

Обявление за приключване на договора
Договаряне без предварително обявление: договор досие
Величка Парушева / 17.05.2018 16:25

Обявление за приключване на договора

Обявление за възложена поръчка
Пряко договаряне: “Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково" досие
Величка Парушева / 12.03.2018 10:10

Обявление за възложена поръчка

Договор за изпълнение
Пряко договаряне: “Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково" договор досие
Величка Парушева / 12.03.2018 10:05
Решение за откриване и документация
Пряко договаряне: “Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково" досие
Величка Парушева / 16.02.2018 15:10

Община Аксаково откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на горива за МПС за нуждите на общинска администрация и организации на общинска бюджетна издръжка - Община Аксаково":

 

 

 

Анекс №1 от 24.10.2017 г.
Пряко договаряне: Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково договор досие
Катя Илиева / 04.12.2017 09:30

Анекс №1 от 24.10.2017 г. към договор №255/23.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка
Пряко договаряне: Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково договор досие
Катя Илиева / 26.05.2017 16:39

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково“

Договор за изпълнение с приложения към него
Пряко договаряне: Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково договор досие
Катя Илиева / 26.05.2017 16:38

Договор за изпълнение с предмет: „Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково“

Решение за откриване на процедурата
Пряко договаряне: Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково досие
Катя Илиева / 27.04.2017 15:33

Откриване на процедура Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково

Община Аксаково откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково”:

 

Процедурата е открита с Решение №256/27.04.2017 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата
Документация за участие в обществена поръчка
Пряко договаряне: Извършване на инженерно-геоложко проучване за обект: „Свлачища „Кипарис“ – юг и Кипарис“ – север“, с.Осеново, община Аксаково досие
Катя Илиева / 27.04.2017 15:33
12345Намерени са 43 записа