Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Протокол № 1 от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 10.01.2019 15:50

Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с  предмет: „Информационно и рекламно обслужване на Община Аксаково”.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 19.12.2018 14:10

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Информационно и рекламно обслужване на Община Аксаково”

Документация за участие
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 19.12.2018 14:10

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Информационно и рекламно обслужване на Община Аксаково"

Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: договор досие
Величка Парушева / 07.11.2018 11:05
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: договор досие
Величка Парушева / 01.11.2018 14:50
Протокол № 2 от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 18.10.2018 09:45

Протокол № 2 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Благоустрояване на УПИ VІ269,270 , кв.36 в т.ч. изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с. Куманово, община Аксаково“

 

Договор за изпълнение с приложения към него
Събиране на оферти с обява: договор досие
Катя Илиева / 08.10.2018 14:15

Договор за изпълнение с приложения към него

Протоколи от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 08.10.2018 10:35

Протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка на уличното осветление в населените места на територията на Община Аксаково през 2019 г.”

 

 

Договор за изпълнение с приложения към него
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на ограда на ДГ „Дружба“, находяща се в УПИ І 459 -"за детска градина", кв.50 по плана на гр. Аксаково“ договор досие
Катя Илиева / 05.10.2018 10:50

Договор за изпълнение с приложения към него

Протокол № 1 от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Катя Илиева / 01.10.2018 15:05

Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Благоустрояване на УПИ VІ269,270 , кв.36 в т.ч. изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с. Куманово, община Аксаково“.

 

 

12345678910...>>Намерени са 146 записа