Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: „Изпълнение СМР на обект: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко обществено ползване на територията на община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 26.03.2019 11:45

Протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение СМР на обект: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко обществено ползване на територията на община Аксаково“

Протоколи от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 25.03.2019 15:20

Протоколи от работат на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изграждане на обект: “ Рехабилитация на участък от път VAR 2033 с дължина 725 м. от строителните граници на с. Орешак, общ. Аксаково посока път III – 2902”

 

 

Договор за изпълнение и приложения към него
Събиране на оферти с обява: договор досие
Величка Парушева / 20.03.2019 16:10
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Любен Каравелово, община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 15.03.2019 16:55

Обява за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Любен Каравелово, община Аксаково“

 

Документация за участие в обществената поръчка
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Любен Каравелово, община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 15.03.2019 16:55
Документация за участие в обществената поръчка
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Водица, община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 15.03.2019 16:45

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Водица, община Аксаково“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Водица, община Аксаково“ досие
Величка Парушева / 15.03.2019 16:40

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Водица, община Аксаково“

Протоколи от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 13.03.2019 13:25

Протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково

 

Договор и приложение към него
Събиране на оферти с обява: договор досие
Величка Парушева / 12.03.2019 10:40
Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на с. Кичево, общ. Аксаково“ досие
Величка Парушева / 28.02.2019 14:55

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на с. Кичево, общ. Аксаково“

12345678910...>>Намерени са 164 записа