Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: договор досие
Величка Парушева / 07.11.2018 11:05
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: договор досие
Величка Парушева / 01.11.2018 14:50
Протокол № 2 от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 18.10.2018 09:45

Протокол № 2 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Благоустрояване на УПИ VІ269,270 , кв.36 в т.ч. изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с. Куманово, община Аксаково“

 

Договор за изпълнение с приложения към него
Събиране на оферти с обява: договор досие
Катя Илиева / 08.10.2018 14:15

Договор за изпълнение с приложения към него

Протоколи от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 08.10.2018 10:35

Протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка на уличното осветление в населените места на територията на Община Аксаково през 2019 г.”

 

 

Договор за изпълнение с приложения към него
Събиране на оферти с обява: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на ограда на ДГ „Дружба“, находяща се в УПИ І 459 -"за детска градина", кв.50 по плана на гр. Аксаково“ договор досие
Катя Илиева / 05.10.2018 10:50

Договор за изпълнение с приложения към него

Протокол № 1 от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Катя Илиева / 01.10.2018 15:05

Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Благоустрояване на УПИ VІ269,270 , кв.36 в т.ч. изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с. Куманово, община Аксаково“.

 

 

Протокол №2 от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Катя Илиева / 21.09.2018 14:05

Протокол №2 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на детски площадки в двора на ДГ „Дружба“ находяща се в УПИ І 459 -"за детска градина", кв.50 по плана на гр. Аксаково"

 

Протокол № 1 от работата на комисията
Открита процедура: Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от пътната мрежа на община Аксаково“ по обособени позиции, както следва:  Обособена позиция №1 - „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/“  Обособена позиция №2 - „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на път VAR 3030 с. Яребична“  Обособена позиция №3 – „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1081 - от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до центъра на с. Въглен (от ОТ18 – ОТ13 - ОТ 46 до ОТ45)“. досие
Величка Парушева / 19.09.2018 14:50

Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от пътната мрежа на община Аксаково“ по обособени позиции".

 

 

Документация за участие в обществена поръчка
Събиране на оферти с обява: досие
Величка Парушева / 07.09.2018 09:45

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка на уличното осветление в населените места на територията на Община Аксаково през 2019 г.”

12345678910...>>Намерени са 146 записа