Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Заповед за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 2
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 20.11.2018 14:45

Заповед за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 2

Заповед за определяне на изпалнители
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 19.11.2018 18:20

Заповед за определяне на изпалнители

Протоколи № 2, 3, 4 и доклад от работата на комисията
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 19.11.2018 18:15

Протоколи № 2, 3, 4 и доклад от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски и учебни заведения, Общинско „Социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж” и други организации на бюджетна издръжка в Община Аксаково, по обособени позиции”


 

Протокол №1 от работата на комисията
Публично състезание: досие
Величка Парушева / 14.11.2018 16:20

Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“

 

Договор за изпълнение
Открита процедура: Текущи и неотложни аварийни ремонти на улични и пътни настилки по всички общински пътища и улици в населените места на територията на Община Аксаково договор досие
Величка Парушева / 12.11.2018 13:05
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: Текущи и неотложни аварийни ремонти на улични и пътни настилки по всички общински пътища и улици в населените места на територията на Община Аксаково договор досие
Величка Парушева / 12.11.2018 13:05

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената областна транспортна схема на област Варна, от квотата на община Аксаково досие
Величка Парушева / 09.11.2018 10:55

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Аксаково договор досие
Величка Парушева / 07.11.2018 10:30

Обявление за възложена поръчка

Договор за изпълнение
Открита процедура: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Аксаково договор досие
Величка Парушева / 07.11.2018 10:20
Протокол № 1 от работата на комисията
Публично състезание: досие
Величка Парушева / 02.11.2018 09:30

Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: “Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 000207 в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна”

12345678910...>>Намерени са 366 записа