Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Договор за изпълнение на обособена позиция №5
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:25
Договор за изпълнение на обособена позиция №6
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:25
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:25

Обявление за възложена поръчка

Договор за изпълнение на обособена позиция № 1
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:20
Договор за изпълнение на обособена позиция №2
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:20
Договор за изпълнение на обособена позиция №3
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:20
Договор за изпълнение на обособена позиция №4
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 11.01.2019 13:20
Договор за изпълнение
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 10.01.2019 11:10
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: договор досие
Величка Парушева / 10.01.2019 11:10

Обявление за възложена поръчка

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: досие
Величка Парушева / 07.01.2019 14:50

Съобщение за отваряне на ценови предложения

12345678910...>>Намерени са 375 записа