Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Съобщение
Публично състезание: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Аксаково досие
Величка Парушева / 07.09.2016 15:55

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила жалба вх. №ВХР-1768-02.09.2016 г. на КЗК, срещу Решение №501/17.08.2016 г. за откриване на процедурата на Възложителя, на 08.09.2016 г. от 10:00 часа няма да бъдат отворени постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Аксаково”.

Относно горното, ще бъдете уведомени допълнително за последващите действия на Възложителя.

Намерен e 1 запис