Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Документация за участие в обществена поръчка
Пряко договаряне: Извършване на инженерно-геоложко проучване за свлачище в района на спирка „Кипарис-север“ вилна зона Кранево, землище на с.Осеново досие
Катя Илиева / 20.09.2016 14:42
Намерен e 1 запис