Община Аксаково - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила Обща информация Открити процедури Пазарни консултации Предварителни обявления Преходни публикации Процедури договаряне без обявление Публични покани
Търсене по: № на досие (напр. №29), име (част от име) на процедура по ЗОП, или по част от съдържанието на публикация

Начало
Поради технически причини email: d_pravna@aksakovo.net не работи. Временно писма могат да се изпращат на email: d_pravna@abv.bg
Катя Илиева / 02.11.2017 10:49

Поради технически причини email: d_pravna@aksakovo.net не работи. Временно писма могат да се изпращат на email: d_pravna@abv.bg

Намерен e 1 запис