Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
12.09.2019
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ   ОТНОСНО : Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА,   С настоящото, Ви уведомяваме, че във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на...

Строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково
28.08.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е за съобщаване съдържанието на общ административен акт                                                    На основание чл. 72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  Общинска администрация - Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № 515/06.08.2019г. на Кмета на община Аксаково е наложена строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково, в обхвата на действащия ЗРП, одобрен със Заповед №358/20.12.2001г. на Кмета на община Аксаково, за срок от 2 години, считано от датата на влизане в сила на заповедта. Строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите на територията, за които...

Автобусни карти за 2019-2020г.
27.08.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища, и студенти редовно обучение, живеещи с постоянен адрес в населените места на територията на Община Аксаково, за новата учебна 2019 г./2020 г., може да закупите, след представяне на служебна бележка от Община Аксаково или кметствата по населени места.   от Общинска администрация - Аксаково

Автобусни карти за месец септември
27.08.2019
Автобусни карти за месец септември ще се продават в дните 29.08.2019 г., 30.08.2019 г., 31.08.2019 г., 02.09.2019 г. и 03.09.2019 г. В пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр.Аксаково   Работно време: От 08:00 ч. до 17:00 ч. Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от 15:45 ч. до 16:15 ч.

Олимпийски игри в гр. Аксаково
20.08.2019
  На 20 август 2019 г.  за втора поредна година се проведоха „Олимпийски игри за всички“ в гр. Аксаково в рамките на проект  „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“, финансиран от Европейската програма ЕРАЗЪМ+ Спорт, който цели да промотира активния начин на живот сред хората на възраст над 60 години, мотивирайки ги да практикуват физически упражнения. Община Аксаково е партньор по проекта на  община Сервейра, Португалия, с която заедно изпълнява втори международен проект към Европейската комисия. В игрите се включиха участници на възраст над 60 години в дисциплините лека атлетика, футбол, волейбол,...

Механизъм лична помощ
19.08.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ Съгласно Закона за личната помощ:  Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите. Считано от 05 юли 2019г. е в сила Наредбата № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ....

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg