Автобусни карти за месец юли
25.06.2019
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че автобусни карти за месец юли ще се продават в дните 27, 28 и 29.06.2019 г. и 01.07.2019 г. В сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Аксаково /бивша занималня/     Работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч.   Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от 15:45 ч. До 16:15 ч.

Турнир по тенис на маса Сезон – „Лято”
19.06.2019

Прием детски градини 2019-2020г.
14.06.2019
Списък на новопритите деца в детските градини за учебната 2019/2020 година: Списък на новопритите деца в детска градина "Дгужба" гр.Аксаково Списък на новопритите деца в детска градина "Детство мое" гр.Аксаково Списък на новопритите деца в детска градина "Мир" гр.Игнатиево

Набиране на персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“
06.06.2019
Община Аксаково, в качеството си на доставчик на Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – социална услуга в общността – държавно делегирана дейност   ОБЯВЯВА  ПОДБОР   за набиране на персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за следните длъжности:   Социален работник, код по НКПД 26356002  Наименование на работодател: Община Аксаково;  Място на работа: гр.Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 13; 1.Минималните изисквания за заемане на  длъжността: 1.1. Степен на образование – висше - бакалавър, професионално направление –  „Социални дейности“, „Педагогика“ ; 1.2.Професионален опит  - не се изисква; Специфични изисквания за заемане на длъжността: 2.1. Да е дееспособно лице; 2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер...

1 юни- Международен ден на детето
28.05.2019

Конкурс - Най-красив домашен любимец
23.05.2019

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg