Покана
11.11.2019

Автобусни карти за месец октомври
21.09.2019
Автобусни карти за месец октомври ще се продават в дните 27.09.2019 г., 28.09.2019 г., 30.09.2019 г.,  01.10.2019 г. и 02.10.2019 г.   В пункта за продажба на карти на спирка „център“ – гр. Аксаково   Работно време: От 08:00 ч. До 17:00 ч. Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч. И от 15:45 ч. до 16:15 ч.

Конкурс “ Европа в нашите мечти ”
21.09.2019
Конкурс “ Европа в нашите мечти ” Община Аксаково в партньорство с община Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/, Ожаров Мазовецки /Полша/, Минсерат /Испания/, Виктория /Румъния/ Щип /Македония/ с подкрепата на Център за подкрепа за личностно развитие – община Аксаково, организират конкурс под мотото „Европа в нашите мечти“ в средните категории: Литературни творби; Рисунка; Фотография; Конкурса е организиран в рамките на проект „Бъдещето на Европа – презереждане“, финансиран по програма „Европа на гражданите“ Конкурсът „Европа в нашите мечти“ цели насърчаване на младежкото участие в процеса на вземане на политически решения на местно и европейско ниво, повишаване разбирането за ползите от Европейския съюз, междукултурния диалог и взаимното...

Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
12.09.2019
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ   ОТНОСНО : Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА,   С настоящото, Ви уведомяваме, че във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на...

Строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково
28.08.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е за съобщаване съдържанието на общ административен акт                                                    На основание чл. 72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  Общинска администрация - Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № 515/06.08.2019г. на Кмета на община Аксаково е наложена строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково, в обхвата на действащия ЗРП, одобрен със Заповед №358/20.12.2001г. на Кмета на община Аксаково, за срок от 2 години, считано от датата на влизане в сила на заповедта. Строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите на територията, за които...

Автобусни карти за 2019-2020г.
27.08.2019
Уважаеми съграждани, автобусни карти за ученици в езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища, и студенти редовно обучение, живеещи с постоянен адрес в населените места на територията на Община Аксаково, за новата учебна 2019 г./2020 г., може да закупите, след представяне на служебна бележка от Община Аксаково или кметствата по населени места.   от Общинска администрация - Аксаково

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg