Да изчистим България заедно
12.09.2019
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че за поредна година Община Аксаково се присъединява към кампания „Да изчистим България заедно”, която ще се проведе на 14.09.2019г. (събота) от 09.00 часа. Призоваваме жителите на Община Аксаково да се включат в инициативата, за да станат населените места по - чисти и по - уютни за живеене. Чували и ръкавици могат да се получат в стая № 2, етаж 1 в сградата на Общината (дежурен по Община). От Община Аксаково ще бъде осигурена техника за събиране и транспортиране на отпадъците. Местата за почистване са, както следва:   Терен в обхвата на път VАR 2028 /Долище-Варна/ до поземлен имот...

Oбява за изготвените проекти на карта на масивите за ползване и на регистър към нея за стопанската 2019-2020 година
28.08.2019
ОБЯВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО, На основание чл. 74, ал.З от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички заинтересувани собственици и ползватели на земеделски земи, че за землищата на гр.Аксаково, с.Ботево, с.Водица, с.Въглен, с.Генерал Кантарджиево, с.Доброглед, с.Долище, с.Засмяно, с.Зорница, гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Кичево, с.Климентово, с.Крумово, с.Куманово, с.Любен Каравелово, с.Новаково, с.Орешак, с.Осеново, с.Припек, с.Радево, с.Слънчево и с.Яребична, всички на територията на Община Аксаково, обл.Варна са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистър към нея за стопанската 2019-2020г. Регистъра съдържа данни за масивите за ползване, за ползвателите и за идентификаторите на имотите по...

Заповеди - Oграничен достъп
27.08.2019
Заповед № РД11-1741 от 21.08.2019 г. гр.СофияЗаповед №РД05-00086-23.08.2019г. гр.ВарнаЗаповед №РД05-00087-23.08.2019г. гр.Варна

Община Аксаково сключи споразумение с Агенция социално подпомагане и Националния осигурителен институт за прилагане на Механизма за личната помощ
16.08.2019
Общината ще бъде доставчик на лична помощ   Ползватели  на лична помощ до 31 декември 2020 г., съгласно ЗЛП са: Хората с право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; Децата с право на чужда помощ, с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; Децата без право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.   Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка...

Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията
06.08.2019
Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията

Oбява за изготвените предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година
02.08.2019
ОБЯВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО, На основание чл. 72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички заинтересувани собственици и ползватели на земеделски земи, че за землищата на гр.Аксаково, с.Ботево, с.Водица, с.Въглен, с.Генерал Кантарджиево, с.Доброглед, с.Долище, с.Засмяно, с.Зорница, гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Кичево, с.Климентово, с.Крумово, с.Куманово, с.Любен Каравелово, с.Новаково, с.Орешак, с.Осеново, с.Припек, с.Радево, с.Слънчево и с.Яребична, всички на територията на Община Аксаково, са изготвени предварителните регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. Регистрите съдържат данни за: номерата на имотите по кадастрална карта, площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg