ЕЛИТ ХОУМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № ФС33 –  1701/26.09.2017 г.             ДО ЕДУАРД ТОМАС КЕАРИ  И  ДЖОН ДЕВЕРОН УПРАВИТЕЛИ НА   “ЕЛИТ ХОУМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”  ООД   БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” № 55 ГР.  СОФИЯ   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова...

ИСТ САЙД ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1694/26.09.2017 г.           ДО СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ШЛИССЕР УПРАВИТЕЛ НА   “ ИСТ САЙД”  ООД   УЛ. „ФРЕДЕРИК ШОПЕН” № 16, ЕТ. 1 ГР. ВАРНА   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ШЛИССЕР,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова –...

КОСИОНИС ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1693/26.09.2017 г.           ДО КИРИАКОС  ПСАРАС УПРАВИТЕЛ НА   “КОСИОНИС”  ЕООД   УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ” № 22, ЕТ. 2, АП. 3 ГР.  СОФИЯ   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПСАРАС,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен...

ГРЕЛОИ ЕООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1696/26.09.2017 г.           ДО ЛОИЗОС  ГРИГОРИАДИС УПРАВИТЕЛ НА   “ ГРЕЛОИ”  ЕООД   УЛ. „ГАБРОВО” № 43, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 13 ГР. ВАРНА   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ГРИГОРИАДИС,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова...

ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА ЕООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № ФС33 –  1692/26.09.2017 г.           ДО ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТРАТИЕВ УПРАВИТЕЛ НА   “ЕВРОСИЛЕКС КРИСТАЛ СПА”  ЕООД   УЛ. „РУСЕ” № 15, ЕТ.2 ГР. ВАРНА   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  СТРАТИЕВ,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ,...

БРИТИШ БЪЛГЕРИЪН ВИЛАС ООД - АУЗД
27.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № ФС33 –  1697/26.09.2017 г.           ДО ПИТЪР ДЖОН ГАЛАГЕР УПРАВИТЕЛ НА   “БРИТИШ БЪЛГЕРИЪН ВИЛАС”  ООД   БУЛ. „ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ” № 92 ГР. ВАРНА   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ГАЛАГЕР,   Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в община Аксаково и от публикуването му в сайта на община Аксаково в интернет, следва да се явите лично или упълномощено от Вас лице в отдел “Местни данъци и такси” при община Аксаково, ул. “Георги Петелешев” № 58 Б, Център за услуги и информация на гражданите, гише № 3 – “Местни данъци и такси” при  Мина Йорданова – Главен специалист-МДТ,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg