Съобщения ДСП
Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/ преустановява дейността за доставка на храна по домовете
12.07.2016

За периода 01.08.2016г. – 30.08.2016г.

Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/

преустановява дейността за доставка на храна по домовете

поради текущ ремонт на кухнята и сервизните помещения.

 

Екипът на ОСП „ДСП”

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg