Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
12.03.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-10/10.03.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ХІХ-комунални услуги в кв.21 по плана на с.Изворско, общ.Аксаково, с цел  промяна на отреждането на имота от „комунални услуги“ на „жил. строителство“ и установяване режим на застрояване на имота за зона „Жм“.


            Заповед  №ЗД-11/10.03.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №49.633 по ПНИ на с.о.“Ментеше“, з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково, с цел установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов“.Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.