Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
14.02.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА        

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:


план за застрояване за УПИ II-325, кв.44 по регулационния план на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване режим, начин и характер на застрояване и конкретно отреждане на имота за „жил.ст-во и общ.обслужване“.                                                                                                                                      

        Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.