Съобщения екология
Съобщение във връзка с Инфлуенца по птиците
10.02.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с набелязване на мерки за недопускане проникване и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Аксаково, на заседание на общинска епизоотична комисия, проведено на 07.02.2020 г., Ви уведомяваме следното:

 

  • Собствениците на обекти за отглеждане на птици на територията на община Аксаково да не отглеждат на открито домашни птици от всички видове и да не допускат излизане на птиците извън дворовете им;
  • Собствениците на птици да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, и да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност;
  • Собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на птици и собственици на обекти тип „заден двор“ да съхраняват фуражите за изхранване на птиците в закрити помещения;
  • При откриване на мъртва дива птица, незабавно да се съобщи на кмета на населеното място или на официалния ветеринарен лекар за територията на община Аксаково.

 

Общинска Администрация Аксаково

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.