Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Банчо Банчев, Деспа Калинова, Иванка Костова, Атанаска Радева, Райна Стойкова, Атанас Тодоров, Стоян Тодоров, Станка Иванова, Марин Маринов, Величка Димитрова, Станчо Маринов, Галина Добрева, Свилен Митев, Маргарита Михайлова, Василка Борисова, Марийка Желева, Георги Желев, Недялка Неделчева, Миглена Банчева, Желязко Желев, че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ VІІ - 176 кв. 62  по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В имотния регистър имот пл. № 175 записан на наследници на Петко Неделчев, пл № 176 е записан на наследници на Пена Василева и имот пл. № 177 на наследници на Стоян Кателиев, наследници на Ирина Митева и Йорданка Стоянова,.

Производството е по инициатива на Васил Василев на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен  можете да правите писмени искания и възражения


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

 

Изготвил:

Николинка Костова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg