Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Георги Влаев, Николай Влаев, Ирина Тодорова, Илия Илиев, Тодорка Миркова, Димитър Койчев, като наследници на Георги Илиев,  че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ ІХ 882 кв. 61 по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В имотния регистър УПИ ІХ 882 кв. 61  е записан на  Георги Илиев.

Производството е по инициатива на Йорданка Влаева на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен  можете да правите писмени искания и възражения

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

 

Изготвил:

Николинка Костова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg