Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
31.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомявам  Таня Христова, Иванка Христова, Валентина Христова, Галина Николова, Румен Христов,  Калинка Еренберг, Цонка Цонева, Марияна Митева, Мария Йорданова, Красимир Гатев,  че е започнало административно производство за заверка на молба - декларацията и издаване на удостоверение за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за  проектен имот пл. № 164, кв. 23 по плана на с. Засмяно, община Аксаково.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В имотния регистър имот пл № 127 е записан на  Христо Пейчев, а имот пл. № 129 на Никола Цонев.

Производството е по инициатива на Рада Василева.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен  можете да правите писмени искания и възражения

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

 

 

Изготвил:

Николинка Костова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg