Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.07.2019
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-5/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на малко производствено предприятие за екобрикети“, производственото предприятие ще бъде изградено в поземлен имот № 001020, находящ се в местността „Старо село“, село Слънчево, Община Аксаково

 

 

С Възложител : „БЕКО-СИСТЕМ“ООД,

С адрес: гр. Варна,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg