Съобщения екология
Фумигиране на открити площи срещу вредител – комари в Община Аксаково с препарата „Цитрол 10/4 улв“ при доза 2 л./ха
02.07.2019
В н и м а н и е
 
 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13/.2016г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО, ВИ
 
 
У В Е Д О М Я В А  З А  С Л Е Д Н О Т О:

 

 

  1. От 10.07. до 15.07.2019г. в периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево, с препарат /ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ при разходна норма 2 л./ХА

 

ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ КОМАРИ – ИМАГО.

 

  1. Подлежащите на третиране площи са както следва:

    - гр. Аксаково - 10.07.2019г – резервен ден 11.07.2019г.

    - с. Слънчево - 12.07.2019г – резервен ден 13.07.2019г.

    - гр. Игнатиево 14.07.2019г.- резервен ден 15.07 2019г.

 

 

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИРАНЕТО ОТГОВАРЯ               

ЛИЦЕТО: ОГНЯН ДИМИТРОВ

 

 

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ
ГР.АКСАКОВО 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg