Съобщения
Заповед №427 от 27.06.2019 - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2019г. на територията на община Аксаково
27.06.2019
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg